Controle, beheer en keuze van de syndicus

Controle op het beheer van uw syndicus

De wet op de mede-eigendom verplicht elke vereniging van eigenaars om jaarlijks een commissaris van de rekeningen te verkiezen die een georganiseerd en systematisch toezicht uitvoert op het beheer van de gelden door de syndicus. Voor gebouwen met meer dan 20 kavels verplicht de wet tot de oprichting van een raad van mede-eigendom, bestaande uit eigenaars, die belast wordt toe te zien op de werking van de syndicus.

Sherwood Oak kan de commissaris of de raad van mede-eigendom bijstaan in de uitoefening van hun functie. We controleren of de afrekening van de syndicus correct is uitgevoerd en de gemaakte kosten in overeenstemming zijn met de onderliggende facturen en contracten van de leveranciers. U krijgt hiervan een controleverslag.
Indien bij de controle fouten worden vastgesteld zal Sherwood Oak in contact treden met de syndicus om de nodige correcties te laten doorvoeren of om tot een schikkingsvoorstel te komen.

Bij elk controleverslag geven we tevens ook een indicatie mee van de mogelijke besparings opportuniteiten of risico's rekening houdend met de behoeften van de eigenaars en de staat van het gebouw.
Ondersteuning bij de keuze van een syndicus

Een goede syndicus is essentieel voor een goed beheer van mede-eigendom. Men dient dan ook de nodige aandacht te besteden aan het selectieprocess van de syndicus. Een keuze louter op basis van het ereloon kan vaak tot onaangename verrassingen leiden.

Naast het ereloon zijn expertise, het leveranciersnetwerk en de inkoopkracht van de syndicus belangrijke selectiecriteria. Indien de syndicus geen goed netwerk van leveranciers kan aanboren, kan mede-eigendom snel een bron van ergernis worden. Denk maar aan de lift die in panne blijft staan of een lek dat maar niet opgelost geraakt. Voorts moet de syndicus over voldoende inkoopkracht beschikken om een optimale dienstverlening en prijs te bekomen bij de leveranciers.

Sherwood Oak helpt de vereniging van mede-eigenaars bij het maken van een objectieve keuze voor een nieuwe syndicus . Naast de gebruikelijke criteria als ereloon en expertise onderzoeken wij of de syndicus beschikt over een leveranciersnetwerk dat aansluit bij de behoeften van de eigenaars en het gebouw zodat een optimaal beheer van de mede-eigendom en kosten kan gegarandeerd worden. U krijgt een verslag waarin de score van elke kandidaat syndicus per selectiecriteria gemotiveerd wordt.